Sbírka na Donio

Prosíme vás, podpořte nás v rámci sbírky Donio 

 https://donio.cz/rekonstrukce-synagogy-volyne-a-vytvoreni-kulturniho-centra

AKTUALITY

Prosíme vás, podpořte nás v rámci sbírky Donio 

 https://donio.cz/rekonstrukce-synagogy-volyne-a-vytvoreni-kulturniho-centra


MUDr. Karolína Hoňková Radilová, MBA, ředitelka Synagoga Volyně, z.ú.
MUDr. Karolína Hoňková Radilová, MBA, ředitelka Synagoga Volyně, z.ú.

5. 7. 2024 Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu České Budějovice o záchraně Volyňské synagogy a vybudování kulturního centra.  Se zakladatelkou neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú. MUDr. Karolínou Hoňkovou Radilovou hovořila redaktorka Českého rozhlasu Kristýna Barchini. Děkujeme za podporu našeho projektu.

Play MP3

Děkujeme panu Ondřeji Fibichovi, českému básníkovi, autorovi písňových textů a publicistovi (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Fibich) za podporu a osobní věnování ve své knize Moudrý rabi z Rabí: židovské pověsti Jihozápadních Čech. Citujeme: "Vzkřísit volyňskou synagogu je požehnaný nápad. Přátelsky věnuje Ondřej Fibich, 30.5.2024."K úspěšnému projektu přispěje i mimořádná maturitní práce Alberta Hoňka, studenta Lauderovy školy v Praze. Fotogrammetrie Synagogy Volyně získala ocenění v letošním školním roce. Děkujeme a gratulujeme!
K úspěšnému projektu přispěje i mimořádná maturitní práce Alberta Hoňka, studenta Lauderovy školy v Praze. Fotogrammetrie Synagogy Volyně získala ocenění v letošním školním roce. Děkujeme a gratulujeme!

 

Představení projektu Rekonstrukce synagogy Volyně na Food festivalu ve Volyni, spojené s netradičními, ručně vyráběnými mýdly s vůní ovoce. Veškerý výdělek z prodeje byl zaslán na účet sbírky ; Rekonstrukce synagogy na Donio 

 


 

Představení projektu Rekonstrukce volyňské synagogy a vytvoření kulturního centra na přednášce pro  Rotary club Praha City, prezidentka Olga Rühle 30.4.2024


Pan Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc. podpořil projekt rekonstrukce synagogy ve Volyni, vybudování kulturního centra a stálé expozice týkající se holokaustu

"Vaše úsilí, Karolíno,  má hluboký smysl. Přeji, ať se dobrá věc povede! Dle mého to má sílu!"      Fedor Gál

Fedor Gál > Blog Drť – Pochod smrti

https://www.fedorgal.cz/blog/index.php?itemid=1171


V květnu 2024 proběhla vzpomínková  akce  k  uctění  památky obětí holokaustu obyvatel Volyně ke dni Jom Ha Šoa.

Navštívila nás dr. Helen Ritchie, nejdéle působící místostarosta Wellingtonu, Nový Zéland, jejíž dědeček, p. Fantl patřil mezi význačné filantropy Volyně a jejíž rodina byla holokaustem poznamenána.

Osudy rodiny Rubínů představil pan Pavel Rubín, bývalý předseda Židovské obce v Karlových Varech.

Za realizační tým zakladatelka neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú.        

Dr. Karolína Hoňková Radilová

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili vzpomínkové akce na nevinně zavražděné židovské obyvatele Volyně v období holokaustu.
Vážíme si vystoupení účinkujících: paní Helene Ritchie, panu Pavlu Rubínovi, Dr. Karolíně Hoňkové Radilové. 
Modlitbu za mrtvé přednesl předseda židovské obce v Plzni pan Jiří Löwy.

Paní ředitelce volyňské ZUŠ Kateřině Srnkové a Pavlu Srnkovi děkujeme za hudební doprovod.Embedded PDF


Představení projektu rektonstrukce synagogy Volyně 

 

Během komponovaného večera se seznámíte s historií synagogy, představení plánu rekonstrukce a budoucnosti kulturního centra. Vystoupí zakladatelka neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú. MUDr. Karolína Hoňková Radilová,MBA Ing. arch. Max Hoffmeister a Ing. arch. Zdeňka Steinerová. V hudebním programu uslyšíte žáky ZUŠ Volyně. Akce se bude konat 29.2. 2024 od 17 hodin v sále Synagogy (Žižkova 250). Za realizační tým Vás srdečně zve a za podporu Vám děkuje, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Synagoga Volyně, z.ú. MUDr. Karolína Hoňková Radilová, MBA 14.9.2023 proběhl na půdě synagogy průzkum a objevení genizy pod vedením PhDr. Lenky Uličné,Ph.D a týmu spolupracovníků z Židovského muzea v Praze.

Bylo nalezeno několik předmětů.

Na půdě synagogy ve Volyni se nachází zbytky genizy, která zde zřejmě fungovala od 40. let 19. století. Genizový nález byl po zběžné inspekci lokalizován na dvou místech, obě místa jsou poměrně vzdálená od vstupu na půdu. Vzdálenější nález obsahoval běžné fragmenty tištěných modlitebních knih převážně pražské produkce (sidury, machzory, tanach, talmud), 1 nalezený fragment byl rukopisný (inkoust na papíře, 2. pol. 19. stol.) obsahoval pořadí modliteb na vysoké svátky. Zajímavý byl nález hebrejsko-německého kalendáře z roku 1902 s rukopisnou poznámkou. V suti byly též 3 dřevěné polychromované fragmenty z interiéru synagogy, fragment schránky na modlitební řemínky (bajit – tfilin) a střepy zřejmě z poháru na kiduš. Poblíž ležel také ženský střevíc.

Ca 3 metry dál se našlo několik částí dětského oděvu (2 čepce, košilka, kabátek) spolu s dalším textilem (povlak na polštář, utěrky, ponožky aj. – ty však jsou mladší a pravděpodobně nebyly součástí genizy, podobě jako papírové nálezy plakátů apod. z doby, kdy prosto sloužil jako kino). Pod podlahou blíže u zdi na nepřístupném místě bylo také vidět zřejmě korbičku z dětského kočárku. Nálezy dětských oděvů a střevíce typologicky odpovídají nálezům z dalších českých geniz.


4.8.2023 návštěva synagogy pani Dr.Helene Ritchie, nejdéle působící místostarostky ve Wellingtonu, Nový Zéland, jejíž rodina ( Bob Fantl), patřila mezi významné obchodníky města.

Setkání zprostředkoval starosta města pan Ing. Martin Červený, dále se ho zúčastnil bývalý starosta Ing. Václav Valhoda, ředitel Městského muzea Karel Skalický, historik Mgr.Jiří Sankot a  MUDr.Karolína Hoňková Radilová .


Zahájili jsme spolupráci na výsledném projektu rekonstrukce objektu synagogy s architekty Ing. arch. Maxem Hoffmeisterem a Ing. arch. Zdenkou Steinerovou z významného architektonického studia SHARCHITECTS.


Oslovili jsme zkušeného architekta pana Ing. Richarda Sideje z atelieru Znamení čtyř               architekti s.r.o.

Nyní máme zpracované podklady pro architektonickou studii, nákresy původní fasády včetně zakreslených původních oken, vytvoření nových návrhů půdorysů a návrhy řešení realizace expozice

Připravujeme návrh realizace rekonstrukce volyňské synagogy, památkově chráněné budovy, jedné z mála navržených v empírovém stylu, uvedení budovy do původního stavu, opravy střechy, fasády s ojedinělým vyobrazením dvou lvů s hodinami a hebrejským nápisem, obnovení předsálí s s unikátní sloupovou výzdobou včetně řešení rekanalizace 5 zazděných oken synagogy tak, aby po 70 letech došlo metaforicky i doslovně k vpuštění světla do synagogálních prostor a mohla být přetvořena v důstojný multikulturní objekt, s vytvořením expozice, hudebního, galerijniho, výstavního a přednáškového sálu sloužícího pro širokou veřejnost .....

Společně s celkovou rekonstrukcí je rovněž nezbytné obnovit architektonické řešení jednotlivých prostor v přízemí i v prvním patře s přeměnou na sály expozice.

Sháníme finanční podporu a kulturní granty pro financování rekonstrukce budovy Synagogy ve Volyni a uvedení do původního stavu.

návrh průčelí synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř
návrh průčelí synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř
návrh 1NP synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř
návrh 1NP synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř
návrh 2NP synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř
návrh 2NP synagogy - arch. ateliér Znamení čtyř

O konzultaci k projektu plánované opravy jsme rovněž požádali pana architekta Ing. Jana Soukupa, který se mj. také zabývá rekonstrukcemi synagog.

Židovské osídlení bylo ve Volyni od konce 15. století. Soustředěno bylo východně od historického jádra, převážně dnes v Žižkově ulici. Tato lokalita byla přístupná v bránou domu z dnešní Palackého ulice. V letech 1838 až 1840 byla postavena nová synagoga na místě starší, zdá se, že podle projektu vídeňského architekta Lorenze Wagnera. Bohoslužebným účelům sloužila do roku 1938 a v roce 1956 byla adaptována na kino. V 90. letech byla zde zřízena diskotéka. Po jejím uzavření zůstal objekt bez využití.

S novým majitelem se otevírá nová možnost, překonávající dosavadní využití. Základem je multifunkční využití s presentací původních hodnot, tedy duchovního prostoru, věnovanému reflexi účelu, pro který stavby byla vybudována a vzpomínky na obyvatele, pro které se stala středem jejich života, a kteří byli vinou německé nacionální agresivity za 2. světové války zničeni.

Vlastní sál synagogy bude prostorem pro pořádání kulturních akcí, koncertů, přednášek a divadelních představení. Důležité prostory v přízemí a v patře pak budou sloužit jako expoziční prostor pro seznámení s historií židovské komunity ve Volyni a v okolí. 

Věříme, že dojde ke zhodnocení významné památky Volyně s regionálním významem a přesahem presentované historie.

Ing. arch. Jan Soukup, projektant


Aktuálně pátráme po staviteli synagogy, neboť se nedochovaly původní plány. Všimli jsme si, že v Ivančicích zadal  rabín  Beer Oppenheim návrh synagogy   v roce 1850 víděňskému architektovi. Lorenz  Wagner ji navrhl v pozdně empírovém stylu. Tato budova nese shodné znaky s volyňskou synagogou. 

Dále pátráme po jakýchkoliv artefaktech týkajících se volyňské synagogy... staré fotografie, obrázky, knihy, eventuálně předměty ze synagogy.


kasička na milodary
kasička na milodary