Sbírka na Donio

Prosíme vás, podpořte nás v rámci sbírky Donio 

 https://donio.cz/rekonstrukce-synagogy-volyne-a-vytvoreni-kulturniho-centra

NEZISKOVÁ ORGANIZACE - SYNAGOGA VOLYNĚ zapsaný ústav


Zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace

Synagoga Volyně, z.ú. je

MUDr. Karolína Hoňková Radilová, MBA

Členy správní rady jsou:

        PhDr. Marta Pelinka Marková   

nejnovější knižní titul kulturní publicistky PhDr. Marty Pelinky Markové si můžete prohlédnout zde včetně rozhovoru autorky na téma „Kulturně-politická historie, která prochází žaludkem“

Mgr. Tereza Kotyk

Albert Vincenc Honěk

Mgr. Tomáš Michálek (revizor)

 

 

Účel ústavu

Účelem ústavu je rekonstrukce Synagogy ve Volyni spolu s vybudováním kulturního a vzdělávacího centra sloužícího k prevenci a podpoře boje proti jakékoliv formě útlaku, fašismu, antisemitismu, netoleranci a diskriminaci.

Činnosti k naplnění účelu ústavu

Ústav naplňuje svůj účel těmito činnostmi:

rekonstrukcí budovy synagogy,

vytvořením stálé expozice o holocaustu

pořádáním kulturních, odborných, vzdělávacích a osvětových akcí

spoluprací s dalšími institucemi v ČR i v zahraničí zabývajícími se historií holocaustu

pořádáním benefičních akcí, veřejných sbírek na podporu činností ústavu

spoluprací s komerčními subjekty za účelem podpory ústavu a jeho propagace

vydáváním odborných i osvětových publikací a tiskovin

vytvořením interaktivní expozice v mediálním prostoru zdůrazňující nebezpečí jasných i skrytých forem diskriminace.

Při realizaci činností může ústav poskytovat příspěvky k jejich zajištění.