Sbírka na Donio

Prosíme vás, podpořte nás v rámci sbírky Donio 

 https://donio.cz/rekonstrukce-synagogy-volyne-a-vytvoreni-kulturniho-centra

SYNAGOGA VE SVĚTLE A STÍNU DOBY

Cesta ke sjednocení prostoru s časem -          obrazem i písmem 


Předpokládá se, že Židé žili ve Volyni již před rokem 1500. Kolem roku 1650 bydlelo ve Volyni dvanáct židovských rodin, roku 1724 nejméně 18 rodin, v letech 1783–1811 průměrně 14 rodin, roku 1849 pak 27 rodin (asi 140 osob), roku 1880 celkem 142 Židů (5,1 % všech obyvatel), roku 1900 to bylo 135 Židů (4,3 %) a roku 1930 již jen 51 Židů (1,6 %).

Židovské domy – nejpozději do počátku 19. století vznikla kompaktní židovská ulička (dnes Žižkova ulice) se souvislou oboustrannou zástavbou, která se skládala z třinácti zděných domů (včetně obytné synagogy) a kolmo navazovala na jižní stranu dolního náměstí. Patrové domy jsou dodnes dochované v přestavbách. První synagoga neznámého stáří a podoby stála uprostřed západní strany Žižkovy ulice. Na jejím místě byla v letech 1838–1840 postavena druhá synagoga (dnes čp. 250). Patrová klasicistní budova je zdobena cenným empírovým průčelím: zajímavý je sloupový portikus i tympanon s reliéfní výplní znázorňující lvy držící korunovaný štít s hodinami a hebrejským nápisem.

Synagogální sál vyplňoval severní část budovy, v jižní části byla mj. škola a byty duchovních. Bohoslužby se v synagoze konaly do nacistické okupace. Po válce byl synagogální sál adaptován nejdříve na kino, později na diskotékový klub, a ženská galerie byla odstraněna. Další části budovy jsou dnes využívány jako hudební škola.

Volyňští Židé koupili místo pro  nové ghetto, uprostřed něhož postavili v ulici V židovnech, dnešní Žižkově v  r. 1840 synagogu, která byla v r. 1890 renovována.

Proti synagoze stojí dva židovské domy. Vlastní synagoga spojena s domem  rabína je stavebně velmi vzácná.

Empírová budova postavena v letech 1838-1840 je památkově chráněná.

okna v 90. letech byla zazděna, portál zničen, připravujeme kompletní rekonstrukci 
okna v 90. letech byla zazděna, portál zničen, připravujeme kompletní rekonstrukci 
hlavní sál synagogy, kde se dříve pořádaly bohoslužby, byl změněn na kinosál a diskotéku, došlo k zazdění všech synagogálních oken
hlavní sál synagogy, kde se dříve pořádaly bohoslužby, byl změněn na kinosál a diskotéku, došlo k zazdění všech synagogálních oken
nezvykle prostorné předsálí s architektonicky unikátními sloupy, do kterých byl vestavěn v době provozování diskotéky bar
nezvykle prostorné předsálí s architektonicky unikátními sloupy, do kterých byl vestavěn v době provozování diskotéky bar
pohled z interiéru - původní okna a Aron ha-kodeš orientovaný směrem k Jeruzalému
pohled z interiéru - původní okna a Aron ha-kodeš orientovaný směrem k Jeruzalému
pohled na střechu synagogy a štít se lvy nad jejím vstupem
pohled na střechu synagogy a štít se lvy nad jejím vstupem