Sbírka na Donio

Prosíme vás, podpořte nás v rámci sbírky Donio 

 https://donio.cz/rekonstrukce-synagogy-volyne-a-vytvoreni-kulturniho-centra

SYNAGOGA VE VOLYNI Synagoga ve Volyni tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Byla postavena jako jedna z mála v empírovém stylu v letech 1838-1840, renovována v roce 1890, v místě nového ghetta. Jde o nejstarší synagogální budovu s hodinami. Památkově chráněná synagoga je tvořena vlastní synagogou a bývalým rabínským domem (dnes ZUŠ). Oba tyto domy mají společné sedmiosé empírové průčelí, sestávající se ze středního tříosého rizalitu a dvou souměrných postranních částí. Památkově velmi hodnotné jsou historické a stavební konstrukce, klenby v přízemí a patře jakož i empírové symetrické uliční průčelí s předsazeným portikem a mírně bosovaným středovým rizalitem. Nad vstupem je štít s dvěma lvy, hodinami a hebrejským nápisem, jehož překlad zní:

 Zde je Dům modlitby -  Bohu živoucímu - Šeptej, s modlitbou si vyléváme svá přání - Bylo dokončeno v roce 1840 Nechť ji upevní nejvyšší, Amen 

Bohoslužby se ve volyňské synagoze konaly až do druhé světové války. V roce 1956 byla budova adaptována na kino, později zde byla diskotéka. Nyní se připravuje rekonstrukce budovy s plánem vytvoření multikulturně edukačního objektu. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

foto původního interiéru publikováno s laskavým svolením Archivu Židovského muzea
foto původního interiéru publikováno s laskavým svolením Archivu Židovského muzea